Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało wśród nas. (J 1,14)

 

 W cichą i Świętą Noc przychodzi do nas Bóg, by napełnić wszystkich swoją Miłością. W tym szczególnym czasie życzę głębokiego przeżywania tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Niech Boża Dziecina stanie się dla Was źródłem wszelkich natchnień, opromieni  Swoją radością, by Nowy Rok był znakiem nowej nadziei, która zagości w Waszych sercach.

Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

ks. Bogdan Popławski