Drukuj

Alina Janowska-Zabłocka (1923-2017), wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, była córką Stanisława Janowskiego − ostatniego dyrektora Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach koło Słonima (dziś na Białorusi). Okres jej pobytu w Żyrowicach (1937-1939), atmosfera panująca w doskonale zarządzanej, kresowej szkole, w której dbano o wysoki poziom nauczania i patriotyczne wychowanie,  związał ją na długie lata z absolwentami i nauczycielami szkoły po II wojnie światowej. Po  założeniu Żyrowickiej Rodziny stała się jej aktywnym członkiem, zachęcającym innych do odtwarzania list pracowników, absolwentów i napisania wspomnień o szkole, co pozwoliło na powstanie  3 tomów „Pamiątkowej księgi Żyrowiaków”.

W latach 1984, 1991 i 1997 Alina Janowska uczestniczyła w zjazdach Żyrowiaków w Technikum Leśnym w Białowieży. W 1982 roku Żyrowiacy poprosili, aby przyjąć ich w poczet parafian białowieskiej parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Każdy ich zjazd miał w programie Mszę świętą w naszym kościele, który ukochali, bowiem tworzył on namiastkę ich dawnego szkolnego kościoła Podwyższenia Krzyża w Żyrowicach.

W 1984 roku byli mieszkańcy Słonima i ziemi Słonimskiej uroczyście przekazali do białowieskiego kościoła ufundowaną przez siebie kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Żyrowickiej. Podczas Mszy świętej w intencji przybyłych członków Rodziny Żyrowickiej pani Alina Janowska-Zabłocka, stojąc na stopniach ołtarza, ze wzruszeniem zaśpiewała słynną niegdyś „Pieśń o Najświętszej Pannie Żyrowickiej” i odmówiła „Modlitwę nabożną do Najświętszej Matki Żyrowickiej”. Własnoręcznie spisane teksty przekazała ówczesnemu proboszczowi, ks. Franciszkowi Wiatrowi.

W 1991 roku odbyło się uroczyste przekazanie Technikum Leśnemu w Białowieży sztandaru szkolnego Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach, odnalezionego po 50 latach na Białorusi między innymi dzięki pani Alinie Janowskiej-Zabłockiej. Sztandar – wykonany według projektu wybitnej graficzki Ireny Dybowskiej − jest arcydziełem sztuki hafciarskiej. Jest on przechowywany w białowieskim kościele, ale bierze udział w ważnych uroczystościach z życia szkoły.

Pani Alina Janowska-Zabłocka z Rodziną Żyrowicką przed wejściem do białowieskiego kościoła. Rok 1991, uroczystość przekazania odnalezionego sztandaru Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach.

W 1997 roku Alina Janowska-Zabłocka była jedną z osób przekazujących do białowieskiego kościoła kopię obrazu Matki Boskiej Kozielskiej (płaskorzeźba), która w 1983 roku została wykonana ze składek Koła Miłośników Ziemi Słonimskiej. Podczas Mszy św. dokonano poświęcenia obrazu, a także urny z ziemią z Grobów Katyńskich, którą przekazano do naszego kościoła dla uczczenia pamięci kolegów ofiarodawców − oficerów wojska Polskiego pomordowanych przez NKWD w Katyniu w 1940 roku.

Alina Janowska-Zabłocka kontaktowała się z młodzieżą Technikum Leśnego i białowieską parafią również w późniejszych latach. Ostatnie spotkanie miało miejsce w 2003 roku. W Warszawie w dniu 20 listopada 2017 r., podczas pogrzebu w kościele pw. św. Stanisława Kostki i na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, śp. Alinę Janowską-Zabłocką żegnali także przedstawiciele nauczycieli i uczniów Technikum Leśnego w Białowieży i jej ukochany żyrowicki sztandar...  

Anna Kulbacka

Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży

 

Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 19