Pierwsza Puszczańska Nocna Droga Krzyżowa

Pierwsza Puszczańska Nocna Droga Krzyżowa za nami! Wzięło w niej udział przeszło 150 osób! Wyruszyliśmy z hasłem „Odpowiedz miłością za Miłość!” niosąc nasze intencje te duże i te mniejsze. Rozważaliśmy Drogę Krzyżową, która odbyła się w Wielki Piątek 2005 roku w rzymskim Koloseum (rozważanie te dostępne są na stronach portalu OPOKA.ORG.PL).

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i inicjatorom Drogi - w szczególności ks. proboszczowi Bogdanowi Popławskiemu oraz panu Janowi Bagińskiemu. Szczególne podziękowania należą się Siostrom Klaryskom od Wieczystej Adoracji z Hajnówki za wspólną modlitwę i trud wspólnej wędrówki. Pięknym gestem wsparcia wykazali się mieszkańcy Bud, ustawiając na drodze przemarszu zapalone znicze i łącząc się z nami w modlitwie. Dziękujemy również Policji w Białowieży i Nadleśnictwu Hajnówka.

Fotorelacja oraz krótki film z puszczańskiego odcinka Drogi Krzyżowej →:

Trasa, którą przebyliśmy jest do zobaczenia tutaj →

31.03.2015