Jubileusz ks. Proboszcza PDF Drukuj Email

10 lat minęło...

Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca

 jest największym skarbem, jaki dobry Bóg

 może dać parafii, i jednym z najcenniejszych darów

 Bożego Miłosierdzia.

 św. Jan Maria Vianney

          W blisko 100-letniej historii białowieskiej parafii jubileusz 10-lecia posługi księdza proboszcza w naszym kościele nie zdarzył się od roku 1965! Dlatego z wielką wdzięcznością Rada Parafialna i parafianie przygotowali jubileuszową niespodziankę dla Księdza Proboszcza Bogdana Popławskiego, który objął naszą parafię 10 lat temu, w dniu 29 czerwca 2008 roku.

         Na Msze Święte w niedzielę 1 lipca br. zaprosiliśmy parafian i bliskich współpracowników Księdza Proboszcza. Mszę Świętej o godz. 9.00 uświetnił śpiew Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej. Licznie zgromadzeni parafianie i goście na obydwu mszach dziękowali Bogu za posługę Księdza Bogdana, modlili się o zdrowie, siły i przewodnictwo Ducha Świętego dla Niego, a także o Boże błogosławieństwo dla wszystkich prac i starań przy remoncie kościoła i odbudowie plebanii.

         Serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia nasz Proboszcz otrzymał nie tylko od parafian, ale także od bliskich współpracowników i gości: pani Anny Kulbackiej dyrektorki Technikum Leśnego w Białowieży, pana Mariusza Agiejczyka nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka (w imieniu dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku i leśników z Puszczy Białowieskiej), pana Mikołaja Golonko dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Rokitnik", w którym Ksiądz Bogdan jest kapelanem, pana Grzegorza Kasprowicza wójta Gminy Białowieża. W imieniu duchowieństwa i wiernych miejscowej Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy życzenia Bożego błogosławieństwa złożył ks. Piotr Trochimczuk, wikariusz.  

         Po Mszach Świętych Ksiądz Proboszcz, parafianie i goście zostali zaproszeni na wyśmienity jubileuszowy tort i pyszne ciasta w przedsionku kościoła. Spotkanie to było też okazją do zakupu przez parafian nowej, dużej "cegiełki" na remont naszego kościoła i odbudowę plebanii. Zebrane fundusze są naszym jubileuszowym darem dla Księdza Proboszcza na te cele.

         Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki za wszystkie łaski, jakie nasza parafia i licznie odwiedzający nas turyści otrzymują od Pana przez posługę naszego Proboszcza. A Księdzu Bogdanowi życzymy Plurimos annos!

 

Rada Parafialna

Zmieniony ( Poniedziałek, 02 Lipiec 2018 14:59 )
 
XIII Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej

XIII Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej

− koncert w białowieskim kościele

 

Koncerty chórów organizowane przez Fundację "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce odbywają się w naszym kościele od wielu już lat, jednak tegoroczny koncert − w sobotni wieczór, 19 maja 2018 r. − miał wyjątkowy charakter, gdyż dedykowany był pamięci dr. inż. Czesława Okołowa (1935-2016), wybitnego przyrodnika, wieloletniego pracownika i dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, naszego parafianina.

            Sylwetkę śp. Czesława Okołowa przedstawił i licznie zebranych słuchaczy powitał ksiądz proboszcz Bogdan Popławski. Koncert prowadziła pani Barbara Pacholska, emerytowana wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, przedstawiając chóry, dyrygentów, repertuar, a także przeplatając występy kolejnych zespołów recytacją wierszy Zbigniewa Herberta.

            W białowieskim kościele o doskonałej akustyce zabrzmiał bardzo atrakcyjny, zróżnicowany program. Chór "Stars" Gwardii Narodowej Republiki Łotwy z Rygi (Łotwa), pod kierunkiem Artura Szwarcbacha i Arija Szkepasta, wykonał siedem utworów kompozytorów muzyki sakralnej z Estonii, Rosji, Anglii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Szczególny aplauz zyskało wykonanie Pater noster, którego twórcą jest kanadyjski kompozytor łotewskiego pochodzenia Imants Ramins.

            W wykonaniu Akademickiego Chóru "Biełaja Wieża" Państwowej Politechniki Brzeskiej z Brześcia (Białoruś), kierowanego przez Irinę Angoluk, usłyszeliśmy śpiewy cerkiewne z różnych epok i białoruskie pieśni. Zachwycająco zabrzmiała pieśń Iriny Denisovej Oj szli-prajszli zaśpiewana przez czterech mężczyzn z towarzyszeniem całego chóru.

             Akademicki Chór Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury z Nowogrodu Wielkiego (Rosja) zaprezentował repertuar sześciu pieśni religijnych współczesnych kompozytorów, głównie rosyjskich (m.in. Bogorodice Diewo, radujsia Władimira Dowgana), ale także Ave Maria włoskiego twórcy Giuseppe di Bianco. Chórem dyrygował Jurij Nikiforow.

            Jako ostatni wystąpił Warszawski Chór Międzyuczelniany, działający przy Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie, pod kierunkiem Borysa Somerschafa. Wśród sześciu pieśni pochodzących z tradycji kościołów zachodniego i wschodniego znalazły się m.in. renesansowe kompozycje Mikołaja Gomółki (Nieście chwałę, mocarze) i Wacława z Szamotuł (Modlitwa, gdy dziatki idą spać).

            Zebrani słuchacze wielokrotnie nagradzali artystów gromkimi brawami. Organizatorami tego wspaniałego koncertu była Fundacja "Muzyka Cerkiewna" z Hajnówki, przy współpracy Technikum Leśnego w Białowieży i naszej parafii.

(bj)

Zdjęcia: Andrzej Jaganow 

 

 


 

 
IV Puszczańska Nocna Droga Krzyżowa

IV Puszczańska Nocna Droga Krzyżowa

Piątek, 23 marca 2018 r.

 

          Jezus będzie konał aż do skończenia świata;

nie wolno nam spać przez ten czas."

Blaise Pascal

 

          To już tradycja! Po raz czwarty wyruszyliśmy na nocną, 23-kilometrową Drogę Krzyżową z naszego kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus przez Puszczę Białowieską do kościoła św. Klary (klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji) w Hajnówce.

          Na Mszy Świętej o godz. 16 odprawionej przez ks. proboszcza Bogdana Popławskiego w intencji Ojczyzny białowieski kościół licznie zgromadził wiernych z naszej i sąsiednich parafii, a po Mszy 120 osób wyruszyło w drogę.

          Prowadziły nas od stacji do stacji piękne, głębokie rozważania (wybrane i przygotowane przez ks. Bogdana), zakorzenione w tekstach biblijnych i kończące się modlitwami za każdego z nas, naszych bliskich, cały świat. Prowadził nas krzyż i płonące pochodnie niesione przez młodzież z Technikum Leśnego w Białowieży, pieśni pasyjne, ale także sprzyjająca, sucha pogoda. W wioskach puszczańskich Pogorzelcach, Teremiskach, Budach prowadziły nas znicze zapalone przez mieszkańców wzdłuż drogi i ustrojone, rozświetlone przydrożne krzyże.

          W tym roku 100-lecia niepodległości zatrzymaliśmy się w dwóch miejscach szczególnie ważnych dla historii Polski i historii naszej białowieskiej parafii. Pierwszym był Park Pałacowy, miejsce, gdzie od końca 16. do końca 18. wieku istniały kolejne dwory myśliwskie polskich królów (od Zygmunta III Wazy do Stanisława Augusta Poniatowskiego) i gdzie w ciągu 200 lat  wielokrotnie sprawowane były Msze Święte przez kapelanów królewskich. Wśród wybitnych ludzi zasłużonych dla Kościoła bywali tutaj m.in bp Adam Naruszewicz i poeta Franciszek Karpiński. Tu zaczęła się organizować nasza parafia: w latach 1923-1934 w byłym Pałacu Carskim istniała kaplica katolicka; w niedziele i święta Msze Święte sprawowali w niej kapłani przywożeni z Narewki i Hajnówki.

          Drugim było uroczysko Stara Białowieża historycznie pierwsze miejsce na terenie naszej parafii i całej Puszczy Białowieskiej, gdzie sprawowane były Msze Święte przez kapelanów królewskich w dworze myśliwskim Jagiellonów i Stefana Batorego od początku 15. do końca 16. wieku. Tutaj bywali m.in. św. Kazimierz królewicz, męczennik za wiarę ks. Marcin Laterna SJ, Sługa Boży ks. Piotr Skarga.

          Do kościoła Sióstr Klarysek dotarliśmy po północy. Zakończyliśmy szczęśliwie naszą Drogę Krzyżową i mamy nadzieję, że to doświadczenie na długo pozwoli nam jak usłyszeliśmy w ostatnich modlitwach "widzieć promyki, które zwiastują nowe niebo i nową ziemię, już rozpoczęte w Tobie Jezu Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. Amen!"   

          Do organizacji i sprawnego przebiegu IV Puszczańskiej Nocnej Drogi Krzyżowej przyczyniło się wiele osób i organizacji: pan Jan Bagiński z Hajnówki, Policja, Nadleśnictwa Białowieża i Hajnówka, Straż Leśna, Białowieski Park Narodowy, pan Jerzy Kuczko (właściciel Zajazdu Myśliwskiego w Budach) i Urząd Gminy Białowieża. Wszystkim z całego serca dziękujemy!

(bj)

 


 

 
Pamięć Sybiru

Pamięć Sybiru

           W dniu 9 lutego (piątek) nasza parafia i zaproszeni goście uczcili 78. rocznicę pierwszej wywózki w głąb Rosji podczas sowieckiej okupacji ziem wschodniej Polski. Miała ona miejsce w nocy 10 lutego 1940 roku i objęła głównie leśników (pracowników służb leśnych) i ich rodziny. Z Białowieży w 23 wagonach towarowych wywieziono wówczas na Syberię blisko 1500 osób. Tym samym uczciliśmy także pamięć, ofiarę i cierpienia wszystkich Sybiraków, których objęły deportacje w latach 1940-1941 i 1944.

           Uroczystości rocznicowe nasza parafia zorganizowała we współpracy z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Technikum Leśnym w Białowieży i Białowieskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Puszczy. Mszy Świętej w intencji Ojczyzny − aby ofiara Sybiraków i pamięć o nich budowały niepodległą Polskę −  przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. W koncelebrze uczestniczyli m.in. księża: Jacek Dubicki CM, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Szereszewie (Białoruś), Józef Poskrobko, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Hajnówce, Adam Szot, kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezji Białostockiej. Wspólnie z nami modlił się ks. Waldemar Piotrowski, wikariusz prawosławnej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży.

           Homilię wygłosił ks. dr Adam Szot z Białegostoku, naświetlając historyczny przebieg deportacji obywateli polskich na Syberię w latach II wojny światowej. Podczas Mszy śpiewał Chór Leśników Puszczy Białowieskiej pod kierunkiem pani Pauliny Skiepko.

           Wśród gości liczni byli pracownicy nadleśnictw Puszczy Białowieskiej i okolicy, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, władz gminy Białowieża, miasta i powiatu Hajnówka, przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, białowieskich instytucji, nauczyciele białowieskich szkół, uczniowie Technikum Leśnego i mieszkańcy Białowieży.

           W przedsionku kościoła uczestnicy ceremonii mogli zapoznać się z przygotowaną przez organizatorów wystawą pt. "Pod sowieckim jarzmem 1939-1941. − W tajgach Syberii i stepach Kazachstanu". Wystawa będzie eksponowana do sierpnia br.

           Po Mszy Świętej goście przeszli do auli Internatu Technikum Leśnego, gdzie uczniowie TL (przygotowani przez polonistkę, panią Martę Wołoncewicz) i Chór Leśników Puszczy Białowieskiej zaprezentowali wzruszający program artystyczny, oparty na autentycznych wspomnieniach Sybiraków z regionu Puszczy Białowieskiej. Następnie zaprezentowano dwa wykłady: pan Bogusław Kosel, pracownik Muzeum Pamięci Sybiru, przedstawił wykład pt. "Deportacja leśników Puszczy Białowieskiej", a pan dr hab. Sławomir Bakier, prof. Politechniki Białostockiej, Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce, podzielił się refleksjami na temat "Znaczenie dziedzictwa Sybiru dla kształtowania przyszłości". Spotkanie zakończył poczęstunek (kawa i ciasta) w gościnnej szkole leśnej. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Annie Kulbackiej za współudział Technikum Leśnego oraz Jej osobiste zaangażowanie  w organizację uroczystości.

(bj)

Zdjęcia: Andrzej Jaganow

 


 

 
Wspomnienie o Alinie Janowskiej

Alina Janowska-Zabłocka (1923-2017), wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, była córką Stanisława Janowskiego ostatniego dyrektora Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach koło Słonima (dziś na Białorusi). Okres jej pobytu w Żyrowicach (1937-1939), atmosfera panująca w doskonale zarządzanej, kresowej szkole, w której dbano o wysoki poziom nauczania i patriotyczne wychowanie,  związał ją na długie lata z absolwentami i nauczycielami szkoły po II wojnie światowej. Po  założeniu Żyrowickiej Rodziny stała się jej aktywnym członkiem, zachęcającym innych do odtwarzania list pracowników, absolwentów i napisania wspomnień o szkole, co pozwoliło na powstanie  3 tomów „Pamiątkowej księgi Żyrowiaków”.

W latach 1984, 1991 i 1997 Alina Janowska uczestniczyła w zjazdach Żyrowiaków w Technikum Leśnym w Białowieży. W 1982 roku Żyrowiacy poprosili, aby przyjąć ich w poczet parafian białowieskiej parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Każdy ich zjazd miał w programie Mszę świętą w naszym kościele, który ukochali, bowiem tworzył on namiastkę ich dawnego szkolnego kościoła Podwyższenia Krzyża w Żyrowicach.

W 1984 roku byli mieszkańcy Słonima i ziemi Słonimskiej uroczyście przekazali do białowieskiego kościoła ufundowaną przez siebie kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Żyrowickiej. Podczas Mszy świętej w intencji przybyłych członków Rodziny Żyrowickiej pani Alina Janowska-Zabłocka, stojąc na stopniach ołtarza, ze wzruszeniem zaśpiewała słynną niegdyś „Pieśń o Najświętszej Pannie Żyrowickiej” i odmówiła „Modlitwę nabożną do Najświętszej Matki Żyrowickiej”. Własnoręcznie spisane teksty przekazała ówczesnemu proboszczowi, ks. Franciszkowi Wiatrowi.

W 1991 roku odbyło się uroczyste przekazanie Technikum Leśnemu w Białowieży sztandaru szkolnego Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach, odnalezionego po 50 latach na Białorusi między innymi dzięki pani Alinie Janowskiej-Zabłockiej. Sztandar – wykonany według projektu wybitnej graficzki Ireny Dybowskiej jest arcydziełem sztuki hafciarskiej. Jest on przechowywany w białowieskim kościele, ale bierze udział w ważnych uroczystościach z życia szkoły.

Pani Alina Janowska-Zabłocka z Rodziną Żyrowicką przed wejściem do białowieskiego kościoła. Rok 1991, uroczystość przekazania odnalezionego sztandaru Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach.

W 1997 roku Alina Janowska-Zabłocka była jedną z osób przekazujących do białowieskiego kościoła kopię obrazu Matki Boskiej Kozielskiej (płaskorzeźba), która w 1983 roku została wykonana ze składek Koła Miłośników Ziemi Słonimskiej. Podczas Mszy św. dokonano poświęcenia obrazu, a także urny z ziemią z Grobów Katyńskich, którą przekazano do naszego kościoła dla uczczenia pamięci kolegów ofiarodawców oficerów wojska Polskiego pomordowanych przez NKWD w Katyniu w 1940 roku.

Alina Janowska-Zabłocka kontaktowała się z młodzieżą Technikum Leśnego i białowieską parafią również w późniejszych latach. Ostatnie spotkanie miało miejsce w 2003 roku. W Warszawie w dniu 20 listopada 2017 r., podczas pogrzebu w kościele pw. św. Stanisława Kostki i na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, śp. Alinę Janowską-Zabłocką żegnali także przedstawiciele nauczycieli i uczniów Technikum Leśnego w Białowieży i jej ukochany żyrowicki sztandar...  

Anna Kulbacka

Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży


 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 7